Xem tập phim nhỏ của Doctor Who; 'Cái chết là câu trả lời duy nhất'

Cách đây vài tháng, trẻ em đi học trên khắp Vương quốc Anh đã được thử thách viết kịch bản cho một tập phim nhỏ của Doctor Who trong cuộc thi ‘Kịch bản để trình chiếu’.