'Snow White and the Huntsman' được xếp hạng PG-13, chứng minh sự đen tối của nó

Snow White and the Huntsman đã được MPAA xếp hạng PG-13 cho 'các cảnh chiến tranh giả tưởng/chiến tranh hoành tráng, bạo lực và hành động dữ dội, một số cảnh đáng sợ'.