Harry Potter đang giúp tôi đối phó với đau buồn như thế nào

Tôi sẽ không bao giờ có đủ để nói về Harry Potter và thế giới đầy cảm hứng mà J.K Rowling đã mang lại cho cuộc sống gần 20 năm trước.